Årsrapport 2015

Capital

Hovedpunkter for 2015

l

Ferd Capital investerte i Fjord Line og eide ved utgangen av året 38,5 % av aksjene i selskapet

Ferd Capital gjennomførte høsten 2015 en salgsprosess av TeleComputing og signerte en salgsavtale med IK Investment Partners i januar 2016

Selskapene i porteføljen leverte blandede resultater da de opplevde veldig forskjellige underliggende markeder

Ferd Capital har gjennom 2015 økt sitt fokus på det børsnoterte segmentet

r

Marked
Gjennom 2015 økte den makroøkonomiske usikkerheten globalt. Fallende oljepris og usikkerhet om situasjonen i Kina var to av faktorene som bidro til dette. Todelingen i norsk økonomi ble også tydeligere, med oppbremsing i oljesektoren samtidig som utviklingen i andre næringer og da spesielt eksport- og konsumorienterte virksomheter opplevde en mer positiv utvikling.

Ferd Capital opplevde også i 2015 stor konkurranse i arbeidet med nye investeringsmuligheter og forventer at dette vedvarer.

Porteføljeselskaper
2015 ble et begivenhetsrikt år for mange av våre porteføljeselskaper:  

  • For Aibel har også 2015 vært et krevende år gjennom ytterligere reduksjon i aktivitet og kostnadskutt for hele industrien. Samtidig har Aibel levert godt på eksisterende prosjekter og til tross for et krevende marked hatt en rekordsterk ordreinngang på ca NOK 20 milliarder
  • Under krevende markedsforhold har Interwell klart å levere en akseptabel utvikling med sterk utvikling i Nordsjøen, Europa og Asia, mens Midtøsten og USA leverte svakere enn forventet. Selskapet har i løpet av året ferdigstilt utviklingen av flere nye produkter, blant annet har man tatt betydelig steg nærmere et kommersielt produkt innen selskapets løsning for permanent plugging av brønner (P&A)
  • Elopak har i 2015 fortsatt sin vekststrategi. Satsningen på det aseptiske markedet har hatt en positiv utvikling med høy vekst innenfor rullmatet aseptisk kartong og kommersialisering av aseptiske fyllemaskiner for meieriprodukter. Videre åpnet Elopak sin nye fabrikk i Montreal i 2015 og får med det en betydelig kapasitetsøkning i det nordamerikanske markedet.   
  • Mestergruppen leverte gode resultater i 2015 gjennom fortsatt fokus på effektiv drift. Selskapet har i 2015 tatt flere grep for å styrke sin posisjon i bransjen. Mestergruppen inngikk et strategisk innkjøp- og distribusjonssamarbeid med Gausdal Landhandleri og startet forhandlinger om oppkjøp av byggevarekjeden Byggtorget.
  • Swix opprettholdt i 2015 førsteplassen på sportsbransjens leverandørtest etter å ha toppet den for første gang i 2014. I 2015 fortsatt Swix også sin offensive utvikling og flyttet på sommeren inn i sitt nye signalbygg på Lillehammer, og gjennom kjøpet av HardRocx i desember tok Swix ytterligere ett skritt på veien for å gjøre merkevaren til et komplett helårsbrand.
  • Servi opplevde i 2015 krevende markedsforhold drevet av nedgangen i offshore og spesielt innenfor nybygg rigg. Som følge av sviktende ordreinntak har Servi gjennom 2015 redusert arbeidsstyrken og gjennomført flere tiltak for å øke konkurransekraften til selskapet. Servi økte markedsandelen innenfor hydraulikk fra 37,5 % til 40,5 % ved utgangen av året
  • I november 2015 investerte Ferd Capital i Fjord Line. Fjord Line har i 2015 hatt god passasjervekst, har en ny fergeflåte med stabil drift og har ikke lenger store tvister som tynger selskapet.

Transaksjoner
Ferd Capital kjøpte seg opp i fergeselskapet Fjord Line og eide ved utgangen av året 38,5 % av aksjene i selskapet. I februar 2016 har eierandelen økt til 44,6 % gjennom konvertering av obligasjonsgjeld.

Etter en eierperiode på 6 år inngikk Ferd Capital i januar 2016 en salgsavtale av TeleComputing med IK Investment Partners og realiserte gjennom det en gevinst på godt over NOK 1 milliard.

Ferd Capital opprettholdt sin eierandel i PGS gjennom å delta i en emisjon selskapet gjennomførte i november 2015. Ferd Capital ønsker å bidra aktivt til å utvikle selskapet videre.

Special Investments har gjennomført tre investeringer i 2015.

Organisasjon
Ferd Special Investments er fra første halvår 2016 blitt en del av Ferd Capital. Dette for å øke fleksibiliteten og dermed investeringskapasiteten. Ferd Capital har nå tre investeringsmandater; private selskaper, børsnoterte selskaper og special investments.

Ved utgangen av året består forretningsområdet Ferd Capital av 7 ansatte som alle har variert erfaring fra Ferd og fra tidligere stillinger, og som alle kan bekle ulike roller under utførelsen av prosjekter knyttet til evaluering av nyinvesteringer og i eierfasen av våre porteføljeselskaper.

Fremtidsutsikter

Ferd Capital har en portefølje av sterke selskaper som er godt rustet til fortsatt god verdiutvikling i 2016 og i årene etter.

Samtidig har Ferd en betydelig investeringskapasitet og vil legge stort vekt på å jobbe proaktivt med nye investeringsmuligheter, både som "add-ons" til eksisterende porteføljeselskaper og som nye porteføljeselskaper.

 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS