Årsrapport 2015

Eier og styreleder

Intervjuet av: Christian B. Ramm, Finance Manager, Ferd Sosiale Entreprenører

Transkripsjon av årets intervju med Johan H. Andresen

 

Stod 2015 til forventningene, Johan?

Ja, det gjorde jo egentlig det.  Jeg sa i fjor at det skulle bli et krevende år, som resulterte i 8 prosent utvikling av verdijustert egenkapital. Vi har en ambisjon om 10 prosent så dette er å være innenfor.

Hva var de viktige årsakene til 2015-resultatene?

De forretningsområdene som har bidratt mest, er Ferd Invest og Ferd Eiendom. Ferd Invest har hatt stor glede av sin nordiske strategi og derfor fått med seg mye av verdiutviklingen i andre nordiske land, Norge var ikke like bra. Eiendom har realisert, både utviklet og organisert flere av sine gode prosjekter, og de har hatt en veldig gledelig utvikling i 2015.

Hva med den øvrige delen av Ferd?

Det har vært sprik mellom de øvrige områdene, men det skal det vel egentlig være. Det har vært et forferdelig år for Norge. Spesielt hvis vi tenker på alle som har mistet jobbene sine. Aibel er jo ikke noe unntak der. Heller ikke Servi, hvor vi har måttet la noen gå. På en annen side har vi det positive; Aibel har vunnet to store ordrer, både på Sverdrup-feltet og en rammekontrakt for modifikasjon og vedlikehold for Statoil, som har gjort at vi nå har en ordrebok i Aibel som er større enn noen gang. Det lover godt for fremtiden.

Da er du inne på makrobildet som selvfølgelig er viktig for et såpass stort industri- og finanskonsern som Ferd. Hvordan påvirket makrobildet Ferd i fjor?

Hvis vi begynner med valuta, var den norske kronen historisk svak i forhold til både Euro og Dollar. Det fikk vi glede av ved at Ferd Invest som har disse nordiske eksponeringene, fikk en stor valutaeffekt. Swix som har måttet handle i Dollar, har fått effekten mot seg, mens Elopak har mye av sine inntekter i Euro, så der får vi en plusside igjen. Dersom vi er ærlige mot oss selv, og det skal vi være, er omtrent halvparten av de 8 % i avkastning en valutagevinst.

Hvis vi ser 2015 i litt mer historisk perspektiv - hvordan var 2015 mot tidligere år?

For å si det forsiktig har vi hatt store svingninger, og det skal vi også ha. Ferd skal posisjonere seg slik at vi trøkker skikkelig til når det er mulighet for det. Avkastningen var jo mye bedre enn i 2014. Samtidig har vi vært godt over på 20-tallet i avkastning. Dette er godt innenfor der vi skal ligge. Jeg er ganske fornøyd med det.

Hvilke investeringsstrategier er det vi får se fremover?

Vi har allerede sett noen signaler på det. Vi har nylig inngått to partnerskap. Først med Credo Partners som skal sikte oss inn mot små og mellomstore bedrifter, litt under det nivået vi selv mener vi kan gjøre. I tillegg har vi inngått et partnerskap med en gjeng ganske driftige karer i Molde for å investere i små og mellomstore leverandører til oppdrettsnæringen. Det er ikke ofte vi går så bransjerelatert. Imidlertid er partnerskapsmodellen, for å komplementere vår egen strategi, viktig.

Kommer Ferd til å gå litt vekk fra den ”tradisjonelle modellen” med å kjøpe opp et selskap for å selge det, til å ta flere poster i børsnoterte selskaper?

Vi kommer til å fortsette å gjøre begge deler, men jeg tror nok vi vil se, spesielt i ruglete tider, at det vil by seg flere muligheter i børsnoterte selskaper enn i det unoterte markedet. Prisingen justerer seg raskere i børsnoterte selskaper. Vi får derfor en mulighet til å bli en større eier og således kunne bidra mer. Men vi vil fortsatt kjøpe selskaper og eie dem så lenge vi mener det er riktig.

I 2016 feirer Ferd-strukturen, selv om selskapet er vesentlig eldre, 15 år. Siden oppstarten har verdien målt i verdijustert EK nesten blitt firedoblet. Hvordan står Ferd rustet for motbøren, når den kommer?

Noen vil vel si at motbøren har kommet. For de som har måttet finne seg annen jobb, er det definitivt slik. For Ferds del tror jeg at vi aldri har stått sterkere. Relativt sett også sterkere i forhold til den tiden vi er i, de utfordringene vi har og de mulighetene det gir. Vi har aldri hatt mer av kombinasjonen kontanter og tilgjengelige lånefasiliteter. Vi har samtidig rekruttert inn mange flinke folk. Vi har forsterket og bevart kapitalstyrken samt fylt opp med mannskap. Vi har dermed alle forutsetninger for at de neste årene skal bli både spennende og morsomme.

I kroner og øre utgjør sosialt entreprenørskap en liten del av Ferd-konsernet. Men likevel bruker du mye av din tid på dette feltet?

Ja, nå er det riktig at vi bruker relativt sett lite penger på det. Men avkastingen, både den samfunnsmessige og menneskelige avkastningen, er både stor og kan regnes i milliarder og i stor grad i et bedre liv. Og det er det morsomt å bidra til, det tror jeg også mange andre i Ferd synes. Det er med på å styrke at vi lever opp til visjonen vår om å skape varige verdier og sette tydelig spor.

Da er vi spente på om 2016 blir like bra som 2015.

Ja, det er jeg også. Jeg gleder meg.

Takk for praten!

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS