Årsrapport 2015

Personvern

Behandling av personopplysninger og cookies

For vår hjemmeside gjelder følgende:

  • Behandling av personopplysninger skjer i henhold til personopplysningsloven.
  • Ved besøk på vårt nettsted er du anonym. Ved besøk registreres kun din datamaskins domenenavn (IP-adresse), ikke din e-post adresse. Dersom du gjennom vår hjemmeside ønsker at vi skal utføre noen tjenester for deg, kan vi trenge visse personopplysninger. Personopplysninger du avgir til oss brukes for at vi skal kunne yte deg bedre service og tjenester, og brukes bare i tråd med det aktuelle formålet og på en sikker måte. Dine personopplysninger vil ikke bli benyttet til markedsføringsformål og ei heller bli solgt eller gitt videre til tredjepart.
  • Ved oppkobling til vår hjemmeside, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) innhente ikke-personlige data (for eksempel type nettleser, og operativsystem som er brukt, antall besøk, gjennomsnittlig tid du er inne på nettstedet og hvilke sider du har sett på og domenenavn). Vi kan bruke disse dataene for å overvåke hvor populær vår hjemmeside er og for å forbedre egenskaper eller innhold.
  • ”Cookies” – informasjon som lagres automatisk på din datamaskin: Når du besøker vårt nettsted kan vi lagre data på din datamaskin i form av en ”cookie” for å kjenne igjen PC’ene neste gang du besøker oss. Hvis du ikke vil motta cookies, kan du sette opp nettleseren din slik at den sletter alle cookies fra harddisken på datamaskinen, blokkerer alle cookies eller gir en melding før en cookie blir lagret.
  • Ferds hjemmesider inneholder lenker til andre nettsteder. Ferd er ikke ansvarlig for personvernpraksis eller innhold på andre nettsteder.
  • Ferd anser informasjonen på sine nettsider som pålitelig, men kan allikevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Ferd fraskriver seg således ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene.
  • Ferds hjemmesider inneholder lenker til andre nettsteder. Tredjepart har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Ferd er således ikke ansvarlig for personvernpraksis eller innhold på andre nettsteder.

Immaterialrett

  • Ferd har alle immaterielle rettigheter til sidene, og gjengivelse av innholdet på disse er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Ferd.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst send en e-post til mct@ferd.no.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS