Årsrapport 2015

Nøkkeltall

Ferd

           
Tall i NOK mill. 2015 2014 2013 2012 2011

Soliditet

         
Ferds samlede verdijusterte egenkapital 26 600 24 900 24 300 19 600 16 100
Egenkapitalandel ( % ) verdijustert 100% 98% 100% 91% 89%

Avkastning

         
Avkastning på verdijustert egenkapital (%) 8% 3% 25% 23% - 4%
           
Ferd AS selskapsregnskap 2015 2014 2013 2012 2011

Resultat

         
Driftsinntekter 2 685 737 5 667 3 937 -281
Driftsresultat 2 564 584 5 490 3 740 -459
Årsresultat 1 823  535 4 986 3 629 -380
           

Likviditet

         
Kontanter og noterte aksjer og andeler 7 286 6 995 5 516 4 388 4 160

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS