Årsrapport 2015

Styret Ferd Holding

Ferd AS eies av Ferd Holding AS. Styret i Ferd Holding er nærmere beskrevet nedenfor.

Johan H. Andresen
Johan H. Andresen
Styrets leder

Johan H. Andresen er eier av Ferd og tok over som styreleder i oktober 2012 etter å ha sittet som konsernsjef i 14 år. Johan H. Andresen er medlem av styret i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Junior Achievement Young Enterprise, Europe og i Norwegian Microfinance Initiative. Han er leder for Etikkrådet i Statens Pensjonsfond Utland og har hatt og har fremdeles verv i norsk næringsliv, og Ferds porteføljeselskaper.

Henrik Brandt
Styremedlem

Henrik Brandt er dansk og adm.direktør i Royal Unibrew A/S i Danmark. Han har bred internasjonal erfaring fra en rekke ledende posisjoner i Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Fritz Hansen A/S, Sophus Berendsen A/S og Unomedical a/s. Brandt er styreformand i Toms Gruppen A/S, styremedlem i Gerda og Victor B. Strands Fond, styremedlem i Gerda og Victor B. Strands Fond Holding A/S, styremedlem i Hansa Borg Skandinavisk Holding A/S med datterselskaper, dessuten fomand for Dansk Industris Selskabsretsudvalg. Henrik Brandt har vært styremedlem i Ferd Holding siden etableringen juni 2004.

Henrik Brandt
Endre Ording Sund
Endre Ording Sund
Styremedlem

Endre Ording Sund er selvstendig næringsdrivende. Tidligere har han vært direktør i SEB Enskilda ASA og partner i Sector Asset Management, administrerende direktør og senere styreformann i Awilco ASA og konsernsjef i Anders Wilhelmsen Gruppen. Han har også hatt ledende stillinger i Chevron Texaco og Sjøforsvaret. Sund har bred internasjonal styreerfaring, særlig innen olje, energi, shipping, finans og private equity. Han er i dag styreformann i blant annet oljeselskapet Canamens Energy Ltd., konsulent selskapet Melberg Partners AS og shipping banken Maritime & Merchant. Endre Ording Sund deltok i sitt første styremøte i Ferd Holding mars 2008.

Ulla Litzèn
Styremedlem

Ulla Litzén er svensk, og er styremedlem i de børsnoterte selskapene Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, Boliden AB, Husqvarna AB og NCC AB. Fra 2001 til 2005 var hun administrerende direktør i W Capital Management AB, som er heleid av Wallenbergstiftelsene. Hun var ansatt i Investor AB fra 1989 til 2001, fra 1996 som direktør og medlem av ledergruppen. Ulla Litzén har vært medlem av styret siden mars 2011.

Ulla Litzèn
Petter W. Borg
Petter W. Borg
Styremedlem

Petter W. Borg var frem til 31.12.2015 administrerende direktør i Pareto Asset Management AS. Han var med på å etablere Pareto Forvaltning ASA i 1998, og har siden vært leder for selskapet som er blitt en ledende aktør i den norske kapitalforvaltningsbransjen. Petter W. Borg har tidligere vært administrerende direktør for forsikringsmeglerselskapet Dextra AS i perioden 1996 – 1997. Han har også bred erfaring fra finanssektoren som leder for enhetene leasing, factoring, prosjektfinansiering og innlåns-avdelingen i NEVI Finans / DnB Finans i perioden 1982 – 1996. Han har også vært styremedlem i Pareto AS og Verdipapirfondenes Forening. Petter W. Borg har vært en del av Ferd Holding styret siden september 2015.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS