Årsrapport 2015

Invest

Hovedpunkter for 2015

l

God utvikling på de nordiske børsene

Kraftig oljeprisfall og store valutasvingninger

Ferd Invests portefølje steg kraftig, om enn noe mindre enn vår referanseindeks

Stor usikkerhet og høy volatilitet så langt i 2016

r

Marked
Utviklingen i 2015 var på mange måter ganske lik 2014, bare med enda kraftigere trender. Kvalitetsselskaper og vekst ga best avkastning, mens investorene skygget unna i samme råvarer, olje og emerging markets. København var nok en gang den sterkeste børsen i Norden, med en oppgang på 36 %. Helsinki og Oslo var opp henholdsvis 13 % og 6 %, mens Sverige var ned 1 %. 

Avkastning
Markedsverdien til Ferd Invest sin portefølje steg med 26,7 % i løpet av 2015, noe som var 3,6 % mindre enn vår referanseindeks. Ferd Invests beste investeringer i 2015 var Novo Nordisk, Axis Communications, SCA, Transmode, Autoliv og DSV. Den klart dårligste investeringen var Opera Software, som alene ga en mindreavkastning på mer enn 7 %. Vi økte vår beholdning av aksjer i Opera Software gjennom året, men har i februar 2016 forhåndsakseptert et betinget bud på alle aksjene til en kurs som er drøyt 40 % over det aksjer endte fjoråret på. Utover Opera Software var det få aksjer som ga vesentlig mindreakastning i 2015, noe vi er godt fornøyd med.

Den gode langsiktige avkastningen til Ferd Invest er fortsatt intakt. De siste fem årene har porteføljen oppnådd en avkastning på 103 %, mens vår referanseindeks MSCI Nordic Mid Cap Index har steget 92 % i samme periode. 

Porteføljen
Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på NOK 5,2 mrd. Investeringene er fordelt på de tre Skandinaviske børsene, i tillegg til Helsinki børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Opera, Autoliv, Kone OY,  Assa Abloy og Hexagon. Disse investeringene utgjorde ca. 40 % av porteføljen. Vår referanseindeks er MSCI Nordic Mid Cap Index.
 

alt
Porteføljen
Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på NOK 6,3 milliarder. Investeringene er fordelt på de tre skandinaviske børsene, samt den finske børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Novo Nordisk, Autoliv, ISS, Marine Harvest og Opera Software. Disse investeringene utgjorde i underkant av 40 % av porteføljen. 

Organisasjonen
Det er i dag tre ansatte i Ferd Invest. Alexander Miller sluttet i mai 2015, mens Are Dragesund begynte i november 2015. Teamet i Ferd Invest består ellers av Samson Sørtveit og Lars Christian Tvedt.  

Fremtidsutsikter

2015 var et år hvor klare trender fra året før forsterket seg ytterligere.

Verdens investorer syntes å være skjønt enige om at olje, råvarer og emerging markets ikke var det man skulle eie, mens kursene ble drevet opp for høykvalitets vekstselskaper og selskaper med høy dollareksponering. Samtidig ble renten enda lavere gjennom året, noe som senket markedets avkastningskrav ytterligere og ga billig og lett tilgjengelig kapital for vekstselskapene.

I første kvartal 2016 har vi imidlertid sett tegn til en reversering av disse klare og sterke trendene. Investorene er generelt blitt mer usikre på selskapenes evne til videre lønnsom vekst, og høymultippelselskaper som har så mye som antydet mulig lavere vekstutsikter er blitt hardt straffet hardt på børsen. Aksjemarkedet var modent for en korreksjon etter langvarig oppgang, og vi tror 2016 kan bli et usedvanlig volatilt år. Med lav rente, en allerede lav oljepris og generelt sunne balanser i selskapene, tror vi imidlertid ikke at vi vil oppleve noe krakk av samme størrelsesorden som for eksempel i 2008.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS