Årsrapport 2015

NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
                           
                               
Beløp i NOK 1 000
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
                     
                               
Investeringer i datterselskaper
270 010
498 597
 
768 607
                     
Noterte aksjer og andeler
160 055
134 741
984 989
1 279 785
                     
Unoterte aksjer og andeler
16 766
- 243 420
44 687
- 181 967
                     
Hedgefond
159 060
- 21 576
659 234
796 718
                     
Sum 2015
605 891
368 342
1 688 910
2 663 143
                     
                               
Beløp i NOK 1 000
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
                     
                               
Investeringer i datterselskaper
765 179
-1 904 662
 
-1 139 483
                     
Noterte aksjer og andeler
156 786
- 414 465
972 475
714 795
                     
Unoterte aksjer og andeler
 
- 46 840
13 517
- 33 322
                     
Hedgefond
28 869
749 608
389 638
1 168 115
                     
Sum 2014
950 834
-1 616 359
1 375 630
710 105
                     
                               
                       
                             
 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS