Årsrapport 2015

NOTE 11
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
 
     
Oversikt over honorar til selskapets revisor, revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young AS:
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Revisjonshonorar
1 089
1 140
Andre attestasjonstjenester
   
Andre tjenester utenfor revisjon
446
64
Sum
1 535
1 204
     
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester samt bistand til oversettelse av årsregnskap. Alle beløp er eks mva.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS