Årsrapport 2015

NOTE 7
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
 
     
 
Forretningskontor
Eierandel
Datterselskap
   
Elopak AS
Røyken
100,0 %
FC Well Invest AS
Bærum
100,0 %
FC-Invest AS
Bærum
100,0 %
Ferd Aibel Holding AS
Bærum
100,0 %
1912 Top Holding AS
Bærum
99,5 %
Ferd Eiendom AS
Bærum
100,0 %
Ferd Malta Holdings Ltd
Malta
100,0 %
Ferd MG Holding AS
Bærum
99,2 %
Ferd Sosiale Entreprenører AS
Bærum
100,0 %
Norse Crown Company Ltd. AS
Bærum
100,0 %
Swix Sport AS
Oslo
100,0 %
     
Anleggsaksjer og -andeler > 10 % eierandel
   
Herkules Capital I AS
 
40,0 %
     
Omløpsaksjer og andeler > 10 % eierandel
   
Fjord Line AS
 
38,5 %
Credo Invest Nr 9 AS
 
51,3 %
Energy Ventures II AS
 
26,0 %
Energy Ventures II KS
 
22,1 %
Energy Ventures III AS
 
25,0 %
Energy Ventures III GP LP
 
25,0 %
Energy Ventures III LP
 
18,7 %
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
 
74,5 %
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
 
25,1 %
Intera Fund I
 
12,0 %
Marical Inc
 
22,4 %
NMI AS
 
12,5 %
NMI Fund III
 
28,4 %
NMI Global
 
12,5 %
NMI Frontier
 
12,5 %
Petroleum Geo-Services ASA
 
10,1 %
SPV Herkules II LP
 
81,5 %

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS