Årsrapport 2015

NOTE 10
GEOGRAFISK FORDELING AV SALGSINNTEKTER
     
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Norge
4 765 154
4 550 952
Tyskland
1 403 585
1 167 291
Sverige
602 699
517 181
USA
832 234
549 501
Nederland
532 035
540 645
Russland
557 618
488 551
Canada
466 838
455 394
Danmark
492 537
413 059
Storbritannia
358 469
383 705
Spania
331 123
284 621
Østerrike
302 658
277 656
Finland
234 245
210 081
Frankrike
183 615
190 644
Verden for øvrig
1 849 887
1 823 522
Sum salgsinntekter
12 912 698
11 852 804
     
Salgsinntektene er fordelt basert på kundens hjemstat.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS