Årsrapport 2015

NOTE 16
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
           
Revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young AS er Ferds konsernrevisor. Enkelte selskaper i konsernet revideres av andre revisjonsselskaper.
           
Beløp i NOK 1 000
Revisjons- honorar
Andre attestasjons- tjenester
Skatte- messige tjenester
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum
2015
         
Ernst & Young
12 125
434
5 770
7 302
25 631
Andre
2 704
760
2 379
3 812
9 655
Sum
14 829
1 194
8 150
11 114
35 287
           
2014
         
Ernst & Young
11 313
176
5 649
1 986
19 123
Andre
2 450
9
970
2 064
5 494
Sum
13 763
185
6 619
4 050
24 617
           
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester.
           
Alle beløp er eks mva.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS