Årsrapport 2015

NOTE 23
IKKE-KONTROLLERENDE INTERESSSER
       
Datterselskap
Interwell AS
Mestergruppen AS
Totaler
Forretningskontor
Stavanger
Oslo
 
Ferds eierandel og stemmeandel
58,1 %
94,5 %
 
Ikke-kontrollerende andel
41,9 %
5,5 %
 
       
Beløp i NOK 1 000
     
Ikke-kontrollerende interesse 01.01.2015
667 323
17 221
684 544
Utbytter og kapitalendringer
- 6 224
1 090
- 5 134
Transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser
- 316
- 390
- 706
Totalresultat tilordnet ikke-kontrollerende interesser
8 959
3 706
12 665
Ikke-kontrollerende interesse 31.12.2015
669 743
21 627
691 369
       
Sammendrag av finansiell informasjon fra datterforetakene:
     
Beløp i NOK 1 000
Interwell AS
Mestergruppen AS
 
Driftsinntekt
807 265
2 875 739
 
Driftsresultat
38 209
104 407
 
Resultat etter skatt
16 239
71 684
 
Anleggsmidler
1 380 666
168 345
 
Omløpsmidler
448 654
796 325
 
Langsiktig gjeld
297 089
264 286
 
Kortsiktig gjeld
129 384
383 287
 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS