Årsrapport 2015

NOTE 24
LANGSIKTIG GJELD
       
Langsiktig rentebærende gjeld
     
Beløp i NOK 1 000
Lånebeløp
i valuta 2015
Lånebeløp i NOK 2015
Lånebeløp i NOK 2014
NOK
1 881 064
1 881 064
1 876 019
USD
1 000
8 821
11 111
EUR
145 000
1 392 435
1 242 927
DKK
330 000
424 654
418 623
CAD
30 000
190 591
 
SEK
115 090
120 557
136 748
CHF
2 000
17 726
19 467
Balanseførte lånekostnader
 
- 20 798
- 7 002
Balanseført verdi 31.12.
 
4 015 050
3 697 893
       
Øvrig langsiktig gjeld
 
147 187
294 103
Sum langsiktige forpliktelser
 
4 162 236
3 991 996
       
Kontraktsmessige avdrag
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
 
2016
 
240 608
 
2017
 
170 255
 
2018
 
2 627 462
 
2019
 
228 794
 
2020 eller senere
 
915 916
 
Sum
 
4 183 034
 
       
Første års avdrag av langsiktig gjeld er presentert som del av kortsiktig rentebærende gjeld.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS