Årsrapport 2015

NOTE 20
VARER
         
2015
       
Beløp i NOK 1 000
Råvarer
Varer under tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
472 241
1 018 493
1 299 888
2 790 621
Ukurans per 1.1.
12 150
21 069
123 085
156 304
Nedskrivning
6 358
34 026
9 802
50 186
Reversert nedskrivning
- 4 685
 
- 52 240
- 56 926
Valutaomregning
- 22
2 410
3 123
5 511
Ukurans per 31.12.
13 801
57 505
83 770
155 076
Balanseført verdi 31.12.
458 440
960 987
1 216 118
2 635 545
         
2014
       
Beløp i NOK 1 000
Råvarer
Varer under tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
421 481
858 501
1 257 741
2 537 723
Ukurans per 1.1.
9 528
 
122 591
132 119
Tilgang ved kjøp av datterselskap
5 313
   
5 313
Nedskrivning
2 054
21 069
19 709
42 832
Reversert nedskrivning
- 4 997
 
- 25 628
- 30 625
Valutaomregning
252
 
6 413
6 665
Ukurans per 31.12.
12 150
21 069
123 085
156 304
Balanseført verdi 31.12.
409 331
837 432
1 134 656
2 381 419

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS