Årsrapport 2015

NOTE 25
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Leverandørgjeld
1 792 514
1 500 253
Skyldige offentlige avgifter
291 311
260 265
Annen kortsiktig gjeld
1 327 247
1 247 692
Reklassifisert som gjeld holdt for salg
- 381 323
 
Sum
3 029 751
3 008 210

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS