Årsrapport 2015

NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
     
Inntekter fra finansielle investeringer fordelt på de ulike aktivaklassene:
   
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Noterte aksjer og andeler
1 283 119
714 795
Unoterte aksjer og andeler
- 184 635
-1 295 073
Hedgefond
887 436
1 179 982
Sum inntekter fra finansielle investeringer
1 985 920
599 704

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS