Årsrapport 2015

NOTE 7
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
                                                                               
 
Forretningskontor
Eierandel
Metode for måling
Datterselskap
     
Elopak AS med datterselskaper
Røyken
100,0 %
Konsolidert
FC Well Invest AS med datterselskaper (Interwell)
Bærum
100,0 %
Konsolidert
FC-Invest AS med datterselskaper (TeleComputing)
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Ferd Aibel Holding AS
Bærum
100,0 %
Konsolidert
1912 Top Holding AS med datterselskaper (Servi Gruppen)
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Ferd Eiendom AS med datterselskaper
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Ferd Malta Holdings Ltd
Malta
100,0 %
Konsolidert
Ferd MG Holding AS med datterselskaper (Mestergruppen)
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Ferd Sosiale Entreprenører AS
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Norse Crown Company Ltd. AS
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Swix Sport AS med datterselskaper
Oslo
100,0 %
Konsolidert
       
Felleskontrollert virksomhet
     
Aibel Holding I AS med datterselskaper (Aibel)
Stavanger
50,0 %
       Virkelig verdi
Elocap Ltd
Israel
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Frogn Næringspark AS
Trondheim
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Sanderveien 18 AS
Ski
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Impresora del Yaque
Santiago De Los Caballeros, Dominikanske Rep.
51,0 %
Egenkapitalmetoden
       
Tilknyttede selskaper
     
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Riyadh, Saudi-Arabia
49,0 %
Egenkapitalmetoden
Lala Elopak S.A. de C.V.
Gómez Palacio, Mexico
49,0 %
Egenkapitalmetoden
Tiedemannsbyen DA
Oslo
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Lofoten Tomteselskap AS
Bodø
35,0 %
Egenkapitalmetoden
Hafrsby AS
Stavanger
14,5 %
Egenkapitalmetoden
Hunstad Sør Tomteselskap AS
Bodø
31,6 %
Egenkapitalmetoden
Tastarustå Byutvikling AS
Stavanger
33,3 %
Egenkapitalmetoden
Madla Byutvikling AS
Stavanger
33,3 %
Egenkapitalmetoden
Boreal GmbH
Tyskland
20,0 %
Egenkapitalmetoden
Siriskjær AS
Stavanger
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Solheim Byutviklingselskap AS
Stavanger
33,3 %
Egenkapitalmetoden
Sporafjell Utviklingsselskap AS
Stavanger
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Kråkeland Hytteservice AS
Sirdal
33,5 %
Egenkapitalmetoden
       
Anleggsaksjer og andeler > 10 % eierandel
     
Herkules Capital I AS
 
40,0 %
Virkelig verdi
       
Omløpsaksjer og andeler > 10 % eierandel
     
Fjord Line AS
 
38,5 %
Virkelig verdi
Credo Invest nr 9 AS
 
51,3 %
Virkelig verdi
Energy Ventures II AS
 
26,0 %
Virkelig verdi
Energy Ventures II KS
 
22,1 %
Virkelig verdi
Energy Ventures III AS
 
25,0 %
Virkelig verdi
Energy Ventures III GP LP
 
25,0 %
Virkelig verdi
Energy Ventures III LP
 
18,7 %
Virkelig verdi
Energy Ventures IS
 
19,1 %
Virkelig verdi
Harbert European Real Estate Fund II
 
25,9 %
Virkelig verdi
Harbert European Real Estate Fund III
 
9,8 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund II (GP-I) Ltd
 
40,0 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund II (GP-II) Ltd
 
40,0 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
 
74,5 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund III (GP-I) Ltd
 
4,2 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund III (GP-II) Ltd
 
4,2 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
 
25,1 %
Virkelig verdi
Intera Fund I
 
12,0 %
Virkelig verdi
Marical Inc
 
22,4 %
Virkelig verdi
NMI AS
 
12,5 %
Virkelig verdi
NMI Frontier
 
12,5 %
Virkelig verdi
NMI Fund III
 
28,4 %
Virkelig verdi
NMI Global
 
12,5 %
Virkelig verdi
SPV Herkules II LP
 
81,5 %
Virkelig verdi
Petroleum Geo-Services ASA
 
10,1 %
Virkelig verdi
Scatec Solar AS
 
5,1 %
Virkelig verdi
SPG Bostad Sverige AB
 
58,5 %
Virkelig verdi
SPG Bostad Örebro AB
 
17,2 %
Virkelig verdi
SPG Bostad Kronetorp AB
 
37,7 %
Virkelig verdi

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS